Tin PV Drilling
Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Ngày 16- 17/5, tại TP Vũng Tàu, Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ V năm 2019.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí vừa ký hợp đồng với khách hàng ENI Vietnam B.V. để cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING VI cho chương trình khoan thăm dò tại khu vực Lô 114 ngoài khơi miền Trung Việt Nam
Vừa qua vào ngày 26/4/2019, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ĐHĐCĐ 2019 đã thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị
Ngày 26/4 tại TP HCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ). PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.850 tỷ đồng cho năm 2019.
Ngày 25/3/2019, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng và các dịch vụ liên quan cho chương trình khoan của khách hàng ở ngoài khơi Vũng Tàu. Chương trình khoan dự kiến bắt đầu vào tháng 10/2019 với 5 giếng chắc chắn, 1 giếng gia hạn ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí vừa nhận được thông báo trúng thầu cung cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING I & PV DRILLING VI phục vụ cho một số chiến dịch khoan tại Malaysia
Tổng cộng 196 bài viết   Trang [1/39]  
1 2 3 4 5 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,489,813Lượt truy cập