Tin PV Drilling

PV Drilling thay đổi nhân sự cấp cao(02/05/2019)

Vừa qua vào ngày 26/4/2019, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (ĐHĐCĐ) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ĐHĐCĐ 2019 đã thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Xuân Cường và thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Văn Toàn để thay thế ông Đỗ Văn Khạnh (Nguyên Chủ tịch HĐQT PV Drilling, từ nhiệm vào ngày 31/12/2018) và ông Đào Văn Minh, thành viên độc lập HĐQT, được miễn nhiệm theo phân công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Nguyễn Xuân Cường chính thức gia nhập PV Drilling với chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành khoan của PV Drilling vào tháng 9/2010 và được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PV Drilling từ ngày 12/4/2019.

Ông Nguyễn Văn Toàn, nguyên Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN, đã nghỉ hưu từ năm 2013, được bầu để thay thế thành viên độc lập HĐQT Đào Văn Minh. Ông Minh sẽ nhận nhiệm vụ mới theo kế hoạch về công tác cán bộ của PVN tại Công văn số 538/DKVN-HĐTV ngày 22/4/2019 và tại Công văn số 574/DKVN-HĐTV ngày 25/4/2019.
 

Ban lãnh đạo PV Drilling tri ân những đóng góp của
thành viên độc lập HĐQT PV Drilling Đào Văn Minh, nhiệm kỳ 2018 - 2019 (áo trắng)

Như vậy, cơ cấu tổ chức của HĐQT PV Drilling hiện nay có 7 thành viên như sau:
 


Cũng tại ĐHĐCĐ 2019, Ban kiểm soát PV Drilling có sự thay đổi nhân sự từ việc bầu mới thành viên Nguyễn Văn Tài thay thế thành viên Trần Đức Cảnh.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,749,643Lượt truy cập