Tin PV Drilling

Tổng Công ty PV Drilling chúc mừng Kỷ niệm lần thứ 12 ngày thành lập Công ty PVD Well Services (01/8/2007 – 01/8/2019)(01/08/2019)

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,458,051Lượt truy cập