Giới thiệu  
Giới thiệu chung
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Cơ cấu tổ chức
Hội Đồng Quản Trị
Ban Tổng Giám Đốc
Ban Kiểm Soát
Lịch sử phát triển
Thành tựu đạt được
Công ty thành viên  
Xí nghiệp
Xí nghiệp Điều hành khoan
Xí nghiệp Dịch vụ đầu tư khoan dầu khí PVD
Công ty 100% vốn
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD
Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí PVD
Công ty TNHH MTV Khoan Dầu Khí Nước Sâu PVD
Công ty Liên doanh - Liên kết
Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD
Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD
Công ty Liên doanh Dịch Vụ BJ - PVD
Công ty TNHH PV Drilling Expro International
Công ty TNHH Cần Ồng Khoan Dầu Khí Việt Nam
Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật giếng khoan PV Drilling & Baker Hughes
Công ty TNHH Vietubes
Công ty TNHH Liên Doanh PVD Tech – Oil States Industries
Giàn khoan  
Giàn khoan biển Jack-up
Giàn khoan biển PV DRILLING I
Giàn khoan biển PV DRILLING II
Giàn khoan biển PV DRILLING III
Giàn khoan đất liền
Giàn khoan đất liền PV DRILLING 11
Giàn khoan nước sâu
Giàn khoan TAD PV DRILLING V
Dịch vụ  
Dịch vụ khoan
Dịch vụ kỹ thuật khoan và hỗ trợ công tác khoan
Dịch vụ kỹ thuật hợp tác với các đối tác nước ngoài
Quan hệ cổ đông  
Thông tin tài chính
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Dat cau hoi thong tin tai chinh
Thông tin công bố
Thông báo
Phân tích
Tài liệu thuyết trình
Hỏi và đáp
Liên hệ cổ đông
Nhân sự - Đào tạo  
Giới thiệu
Chính sách nhân sự
Đãi ngộ & Phúc lợi
Đào tạo & Phát triển
Tuyển dụng
Môi trường làm việc
Cơ hội nghề nghiệp
Quy trình tuyển dụng
Danh sách việc làm
Hỏi & Đáp
Tin nhân sự
Gửi hồ sơ qua email
Gửi hồ sơ qua bưu điện
HSEQ  
Giới thiệu
Hoạt động AT - CL
Huấn luyện - Đào tạo
Khen thưởng an toàn MT
Khen thưởng an toàn trên các giàn khoan
Khen thưởng an toàn tại các đơn vị thành viên
Giải thưởng - chứng chỉ
Tài liệu
Chuyên san PVD HSEQ Newsletter
Tin tức  
Tin PV Drilling
Thông tin ngành
Đoàn thể  
Công đoàn
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Quá trình phát triển
Tin tức hoạt động
Đoàn Thanh niên
Giới thiệu
Cơ cấu
Tin tức hoạt động
Tư liệu văn kiện
Sơ đồ website  
Thư viện ảnh  
Điều khoản sử dụng  
Liên hệ  
Tài liệu  
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,188,816Lượt truy cập