Thông báo

Giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất bán niên năm 2019 sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán(29/08/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố nội dung giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất bán niên năm 2019 sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán như đính kèm.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây: Link

Trân trọng.
Các tin khác
Tổng cộng 210 bài viết   Trang [21/21]  
    ... 17 18 19 20 21
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,000,165Lượt truy cập