Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Bán niên 2019 sau soát xét(29/08/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2019 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét như đính kèm.

Trân trọng.

Tải Báo cáo:
- CBTT BCTC Bán niên 2019 đã được soát xét: Link
- BCTC Hợp nhất Bán niên 2019 (VND): Link
- BCTC Cty mẹ Bán niên 2019 (VND): Link
- BCTC Hợp nhất Bán niên 2019 (USD): Link
- BCTC Cty mẹ Bán niên 2019 (USD): Link
Các tin khác
Tổng cộng 210 bài viết   Trang [21/21]  
    ... 17 18 19 20 21
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,000,043Lượt truy cập