Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu của PV Drilling(09/07/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu như đính kèm.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
37,939,410Lượt truy cập