Thông báo

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành(07/08/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như đính kèm.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,455,277Lượt truy cập