Thông báo

PV Drilling công bố thông tin về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát(27/04/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling như Biên bản họp BKS 27/4/2018 như đính kèm.

- Biên bản họp BKS: Link

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,487,899Lượt truy cập