Thông báo

CBTT và giải trình BCTC Cty Mẹ & Hợp nhất năm 2019(30/03/2020)

PV Drilling công bố thông tin và giải trình BCTC Cty Mẹ & Hợp nhất năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm:
Công văn CBTT và giải trình BCTC Cty Mẹ & Hợp nhất năm 2019: Link
- BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2019: Link
- BCTC kiểm toán Cty Mẹ năm 2019: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,804,810Lượt truy cập