Thông báo

CBTT nội dung Quyết định HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020(03/04/2020)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin nội dung Quyết định HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,803,382Lượt truy cập