Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3/2018(30/10/2018)


PV Drilling công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q3/2018, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
 

 

Công ty Mẹ

Hợp nhất

Q3/2018

Q3/2017

% tăng/giảm

Q3/2018

Q3/2017

% tăng/giảm

Doanh thu

881.9

791.0

11%

1,333.0

1,265.1
5%

Lợi nhuận sau thuế (*)

74.2

39.6

87%

112.4

25.3

345%

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ                                         Đơn vị: tỷ VND

So với Q3/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PV Drilling trong Q3/2018 có sự cải thiện, tăng tương ứng 87% và 345% chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

-    Đơn giá và số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
-    Giàn khoan Landrig 11 hoạt động trong Q3/2018 so với không hoạt động trong Q3/2017.
-    Khối lượng công việc dịch vụ Kỹ thuật khoan tăng do nhu cầu và thời gian khoan của nhà thầu khoan tăng.
-    Lợi nhuận từ các liên doanh Q3/2018 tăng so với Q3/2017.
-    PV Drilling thu hồi được một phần công nợ quá hạn từ PVEP trong Q3/2018.

Cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực khi giá dầu đã tăng trên 60 USD/thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đang dần được cải thiện, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.


Trân trọng,
 
Đính kèm:
 
- Giải trình BCTC Quý 3/2018: Link
- BCTC Hợp nhất Q3/2018 (VND): Link
- BCTC Cty mẹ Q3/2018 (VND): Link
- BCTC Hợp nhất Q3/2018 (USD): Link
- BCTC Cty mẹ Q3/2018 (USD): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,724,063Lượt truy cập