Đại Hội Đồng Cổ Đông

Sở Giao dịch Chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2018(21/03/2018)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2018.

Chi tiết Thông báo, Quý cổ đông xem file đính kèm: Link

Trân trọng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,726,879Lượt truy cập