Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo về phương án chia cổ tức năm 2011(10/05/2012)

Kính gửi Quý cổ đông,

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ra thị trường nước ngoài, PV Drilling có kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài để mua một giàn khoan tự nâng đang đóng mới. Tuy nhiên, dự án này tạm thời hoãn lại vì nguyên nhân khách quan.

Do vậy, Hội đồng quản trị PV Drilling quyết định tạm thời chưa thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% trên vốn điều lệ. Phương án này có thay đổi so với dự kiến ban đầu theo tài liệu đã gửi cho quý cổ đông. Chi tiết nội dung như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,723,660Lượt truy cập