Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019(04/03/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 như đính kèm.

Đính kèm:
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,803,425Lượt truy cập