Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(15/04/2016)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 29/04/2016

2. Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, Số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính (tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm):
4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2016) đều được tham dự Đại hội.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).  

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho PV Drilling trước 16h00 ngày 26/4/2016 theo: số Điện thoại  +848.39142012 (Ext: 0) hoặc số Fax: +848.39142021 hoặc Email: trangcm@pvdrilling.com.vn hoặc theo đường thư (Bì thư đính kèm).

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của PV Drilling theo địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn. Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ: Anh Hoàng Phúc Khang - Tổ Thư ký HĐQT (Ext: 233) hoặc Anh Châu Vạn Phước - IR Team (Ext: 517).

Trân trọng./.
TM. Hội đồng quản trị
(Đã ký)
Đỗ Văn Khạnh


Đính kèm:


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,804,062Lượt truy cập