Đại Hội Đồng Cổ Đông
PV Drilling công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tại đây:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản họp ĐHĐCĐ

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,456,483Lượt truy cập