Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010(19/04/2010)

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, Kế hoạch chia cổ tức năm 2010, Kế hoạch đầu tư năm 2010 và các nội dung khác.

Quý cổ đông vui lòng xem Nghị quyết tại đây.

Trân trọng,

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,723,930Lượt truy cập