Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ngày đăng ký cuối cùng triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2010(19/03/2010)

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã CK: PVD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá             : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17,18/03/2010 thì người bán không được hưởng quyền).
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2010
  • Lý do và mục đích: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
  • Thời gian dự kiến: khoảng 15/04/2010 đến 30/04/2010.
  • Địa điểm: sẽ thông báo sau.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD  vào những ngày  18,19,22/03/2010

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,650,538Lượt truy cập