Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2007 (29/03/2008) của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)(05/09/2008)

Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 vào ngày 29/03/2008.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả SXKD năm 2007 của PV Drilling với doanh thu 2.739 tỷ đồng (tương đương 119,07% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế 572 tỷ đồng (tương đương 102,13 % kế hoạch). Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 theo mức 38,51%, trong đó 20% bằng cổ phiếu và 18,51% bằng tiền mặt.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó kế hoạch năm 2008 PV Drilling sẽ đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng. Với chiến lược phát triển rõ ràng và đúng đắn, PV Drilling đang từng bước khẳng định mình trên bước đường trở thành nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí uy tín trong và ngoài nước. 

PV Drilling Corp.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,647,530Lượt truy cập