Phân tích

Tháng 6/2010: Cập nhật thông tin về PV Drilling (theo nguồn từ Cty CK Thăng Long)(18/06/2010)

Công ty CP Chứng Khoán Thăng Long (TLS) cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh với những diễn biến mới, điểm nhấn đầu tư và tiềm năng phát triển của PV Drilling.  

Bản báo cáo được tải về tại đây
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,802,233Lượt truy cập