Hỏi & Đáp
1.
Tôi có thể xem thông báo tuyển dụng của PV Drilling ở đâu?
2.
Tôi có thể nộp hồ sơ khi chưa có vị trí tuyển dụng phù hợp?
3.
Ứng viên gởi hồ sơ dự tuyển đến PV Drilling như thế nào?
4.
Liệu Hồ sơ ứng tuyển của tôi có được lưu trữ tại PV Drilling?
5.
Tôi có thể cập nhật hồ sơ ứng tuyển đã nộp trước đó?
Trang [1/1]  
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,803,039Lượt truy cập