Ban Kiểm Soát
Ông VŨ THUỴ TƯỜNG
Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế (Tài chính Doanh nghiệp)

Quá trình công tác:

 • 10/2017 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling.
 • 01/2017 - 08/2017: Phó Trưởng ban Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 02/2016 - 12/2016: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 06/2015 - 01/2016: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
 • 09/2013 - 05/2015: Phó Ban đóng mới phương tiện nổi Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
 • 06/2009 - 09/2013: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam.
 • 11/2007 - 06/2009: Phó phòng Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
 • 04/2007 - 11/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Cổ phần Phân bón & Hoá chất Dầu khí.
 • 06/2004 - 04/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Thương mại Dầu khí.
 • 2004 - 06/2004: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân.
 • 2002 - 2003: Chuyên viên Kế toán Công ty TNHH Dệt may Thái Hoà.
  Ông TRẦN ĐỨC CẢNH
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kế toán kiểm toán

  Quá trình công tác:

  • 2012 đến nay: Trưởng nhóm Quản trị rủi ro Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
  • 10/2011 - 09/2012: Trưởng nhóm Tuân thủ Công ty chứng khoán MiraeAsset Securities.
  • 08/2008 - 07/2011: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.
  • 08/2006 - 07/2008: Chuyên viên Kiểm toán Công ty Kiểm toán AASC thuộc Bộ Tài Chính.
  Bà NGUYỄN THU TRÚC
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kế toán Tài chính

  Quá trình công tác:

  • 03/2013 đến nay: Kế toán quản trị, Phó phòng Kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD.
  • 07/2008 - 02/2013: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD.
  • 09/2007 - 06/2008: Kế toán tại Công ty TNHH Kimberly-Clark VN.
  • 11/2006 - 08/2007: Kế toán tại Công ty TNHH ILA Việt Nam.
  • 11/2004 - 10/2006: Kế toán tại Trung Tâm Điện Thoại Di Động CDMA.
  • 2003 - 10/2004: Kế toán tại Công ty TNHH Đông Nam Phát.
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  32,402,943Lượt truy cập