Dịch vụ
 
Dịch vụ cung cấp chuyên gia địa chất
Đội ngũ chuyên gia địa chất của PVD Logging có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các bồn trũng Cửu Long, Nam Côn Sơn, Sông Hồng, và các vùng mỏ ở thềm lục địa Việt Nam. Với kiến thức vững vàng và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan thăm dò và khai thác dầu khí, bao gồm các hoạt động thăm dò dầu khí tại các giếng khoan phức tạp với nhiệt độ & áp suất cao, các giếng khí có thành phần H2S cao,...

 Đặc biệt, sự am hiểu các thành hệ địa chất trong khu vực, các đặc điểm của các thành tạo đá móng (Granite, Carbonate,..) và hệ thống nứt nẻ trong đá móng, đội ngũ chuyên gia địa chất của PVD Logging bắng kiến thức và kinh nghiệm thực tế, sự năng động cũng như tính hiệu quả trong công việc, đã nhận được đánh giá rất cao của các công ty dầu khí trong và ngoài nước.

 PVD Logging đã và đang cung cấp các dịch vụ chuyên gia địa chất giàn khoan và chuyên gia địa chất điều hành cho các nhà thầu dầu khí như Cửu Long, Lam son, Thăng Long, VRJ, Idemitsu, Trường Sơn, Côn Sơn, Petronas Oversea, Petronas Vietnam, Primier Oil, Phú Quý, …

1.     Chuyên gia Địa chất giàn khoan:Thực hiện trực tiếp dịch vụ Chuyên gia Địa chất tại giàn khoan, bằng tất cả năng lực với chất lượng cao nhất, đảm bảo việc thực hiện và chất lượng của các dịch vụ liên quan theo các yêu cầu chuyên môn, các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của các công ty dầu và của nghành công nghiệp dầu khí. • Giám sát và chịu trách nhiệm các hoạt động và các dịch vụ liên quan đến Địa chất như dịch vụ Karota khí, đo Karota thăm dò trong lúc khoan (MWD và LWD), và đo Karota thăm dò sau khi khoan (Wireline logging).
 • Phối hợp, liên kết các dữ liệu nghiên cứu địa chất & hoạt động khoan nhằm đạt được các yêu cầu, mục đích của các chiến dịch khoan thăm dò – khai thác cụ thể.
 • Đánh giá và mô tả các mẫu địa chất, bao gồm mẫu mùn khoan, mẫu lõi và mẫu sườn.
 • Phân tích, đánh giá và minh giải các dữ liệu khí và các thông số liên quan.
 • Theo dõi, đánh giá các dữ liệu Địa chất & các thông số khoan.
 • Theo dõi, tư vấn các vấn đề liên quan về áp suất vĩa, các rủi ro trong quá trình khoan, tối ưu hóa các thông số khoan.
 • Theo dõi, chọn lựa các điểm khoan lõi, lấy mẫu sườn, cũng như các điểm chống ống.
 • Theo dõi và giám sát các hoạt động khoan định hướng.
 • Giám sát thực hiện quá trình thu thập, lưu trữ & giao nhận các mẫu địa chất.
 • Xử lý & giao hỗ các dữ liệu Điạ chất giếng khoan với các giếng lân cận & các đặc điểm dịa chất khu vực.
 • Theo dõi và minh giải sơ bộ các dữ liệu đo wireline. Hỗ trợ, tư vấn việc lựa chọn các đối tượng thử vỉa và khai thác.
2.     Chuyên gia Địa chất điều hành:

 

 • Thực hiện trực tiếp dịch vụ Chuyên gia Địa chất điều hành bằng tất cả năng lực với chất lượng cao nhất. Trực tiếp làm việc với Phòng Thăm dò của các công ty dầu khí nhằm đảm bảo việc thăm dò các đối tượng Địa chất được thực hiện an toàn, hiệu quả với chất lượng của các dịch vụ liên quan theo các yêu cầu chuyên môn, các tiêu chuẩn an toàn & chất lượng của các công ty dầu & ngành công nghiệp dầu khí.
 • Làm việc trực tiếp, hỗ trợ, tư vấn khách hàng về kỹ thuật dịch vụ liên quan đến Địa chất dầu khí.
 • Theo dõi và giám sát chất lượng các dịch vụ về Địa chất và Địa vật lý giếng khoan: chuyên gia địa chất giếng khoan, đội đo Karota khí, các đội đo Karota thăm dò trong lúc khoan (MWD và LWD) và sau khi khoan (Wireline logging)
 • Xử lý, minh giải các dữ liệu Điạ chất, Địa vật lý giếng khoan. Giao hỗ dữ liệu giếng khoan với khu vực lân cận, xây dựng và thiết lập các mô hình thành tạo Địa chất, phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí và nghiên cứu Địa chất khu vực.
 • Đánh giá tổng hợp toàn bộ các dữ liệu địa chất thu thập được. Thiết lập báo cáo tổng hợp, đánh giá các vấn đề địa chất phục vụ cho công tác thăm dò & phát triển mỏ.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,487,716Lượt truy cập