Tin tức
Về việc này, có lẽ nhiều người đã hiểu sai về khoản tiền gọi là “Participant Bonus” hoặc cũng có nơi dùng từ “Signature Bonus”. Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản, chữ Bonus nghĩa ...
Ngày 20/02/2019, giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING II của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã di chuyển đến khu vực bán đảo P.M, ngoài khơi Malaysia, ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 3 xe ô tô thanh lý
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ năm 2019
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
31,602,337Lượt truy cập